• İlkelilik ve Tutarlılık
  • İnsana Saygı
  • Dürüstlük
  • Yaratıcılık
  • Kişisel Gelişim
  • Kaliteli Ürün ve Hizmetler Sunmak
  • Müşteri Odaklılık
  • Güvenilirlik
  • Öncülük